Velkaneuvonanto ja rahoituksen uudelleenjärjestely

Sisun partnerit ovat toimineet neuvonantajina useissa suomalaisissa benchmark-tason velan uudelleenjärjestelytilanteissa, joissa asiakkaat ovat vaihdelleet pienistä perheyrityksistä suuriin kansainvälisiin yhtiöihin ja lainanantajiin.

debt-advisory-fi

Autamme julkisesti listattuja ja yksityisiä haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia yrityksiä identifioimaan ja arvioimaan rahoituksen uudelleenjärjestelyn vaihtoehtoja sekä lopulta toteuttamaan valittua strategiaa. Esimerkkejä mahdollisista strategisista vaihtoehdoista ovat esimerkiksi koko nykyisen velan tai sen osan uudelleenjärjestely, swap-sopimukset, normaalien tai etuoikeutettujen osakkeiden liikeellelasku, vaihtovelkakirjalainat ja warrantit sekä fuusioituminen, yritysmyynti tai jonkin nykyisen liiketoiminnan divestointi.

Haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevien kohteiden myynti eroaa perinteisistä M&A-prosesseista monin tavoin, sillä näissä tilanteissa:

  • luottamuksen palauttaminen ja velkojien tuen saavuttaminen on arvon maksimoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Prosessit alkavat nykyisen tilanteen ja erilaisten vaihtoehtojen toteutettavuuden huolellisella arvioinnilla. Sisulla on laaja kokemus uskottavuuden luomisesta ja samanaikaisesta työskentelystä useiden eri sidosryhmien kanssa
  • prosessien tulee edetä nopeasti, sillä myytävän yrityksen käytössä olevat käteisvarat ovat usein rajalliset. Sisun resurssit ja kokemus mahdollistavat nopean etenemisen ja tehokkaan ajankäytön, mikä on edellytyksenä yrityksen arvon maksimoinnille
  • mahdolliset ostajat ovat usein epäluuloisia ja haluttomia etenemään nopeasti. Sisu kykenee positioimaan ja selkeästi artikuloimaan arvoajurit, jotka tekevät yrityksestä ostajan näkökulmasta houkuttelevan ja luovat myyntiprosessiin kilpailullista jännitettä
  • potentiaaliset ostajat eroavat usein perinteisistä sijoittajista. Olemme vuosien saatossa solmineet erinomaiset suhteet lukuisiin johtaviin kansainvälisiin turnaround-sijoittajiin

Muut palvelumme

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Autamme asiakkaitamme identifioimaan ja toteuttamaan strategisia vaihtoehtoja, jotka nostavat yrityksen arvoa.

+ Lue lisää

Oman ja vieraan pääomanehtoinen rahoitus

Tarjoamme neuvonantoa sijoittajille, lainanottajille ja lainanantajille strukturointiin ja pääoman hankkimiseen liittyvissä kysymyksissä useissa erityyppisissä tilanteissa.

+ Lue lisää