Oman ja vieraan pääoman ehtoinen rahoitus

Sisu Partners tarjoaa neuvonantoa sijoittajille, lainanottajille ja lainanantajille strukturointiin ja pääoman hankkimiseen liittyvissä kysymyksissä useissa erityyppisissä tilanteissa.

rahoitus-fi

Kokemuksemme julkisesti noteeratuista ja yksityisistä oman ja vieraan pääoman markkinoista auttaa meitä johtamaan myös monimutkaisia prosesseja tavalla, joka varmistaa parhaimman mahdollisen lopputuloksen asiakkaallemme.

Tarjoamme itsenäistä neuvonantoa, johon ei liity taka-ajatusta finanssituotteiden myymisestä. Sisun ainoa tavoite on optimaalisten ehtojen varmistaminen asiakkaamme kannalta.

Tyypillisiä neuvonantotilanteita ovat esimerkiksi:

 • Yritysoston rahoituksen järjestäminen
 • Pääomarakenteen muuttaminen
 • Uudelleenrahoitus
 • Kasvunrahoitus
 • Nykyisen pääomarakenteen ja vaihtoehtojen analysointi
 • Osakepääomarahoitus julkisilla ja yksityisillä yrityksillä
 • Hyväksytty neuvonantaja (Certified Advisor) NASDAQ First North -yhtiöille

Oman pääoman ehtoinen rahoitus

Sisu Partners auttaa asiakkaitaan oman pääoman ehtoisten transaktioiden strukturoinnissa ja toimeenpanossa. Neuvonantomme kattaa esimerkiksi First North listautumisannit (IPOt), suunnatut osakeannit ja blokkikaupat. Sisu tuntee hyvin johtavat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat ja perheyhtiöt. Toimimme yhteistyössä useiden kotimaisten ja kansainvälisten palveluntarjoajien kanssa, mikä mahdollistaa jokaisen transaktion yksilöllisten erityispiirteiden huomioinnin suunniteltaessa optimaalista jakeluverkostoa ja osaketutkimuksen kattavuutta.

Neuvonanto listautuville yrityksille

Listautuva yritys hyötyy suuresti kokeneen ja itsenäisen taloudellisen neuvonantajan tuesta usein monimutkaisessa ja pitkähkössä prosessissa.

Palvelumme listautuvalle yritykselle sisältävät esimerkiksi:

 • Listautumista edeltävä suunnittelu
 • Yrityksen liiketoimintasuunnitelman tarkastelu ja arviointi sijoittajien näkökulmasta
 • Listautumisvalmiuden analysointi
 • Oikeudellisten neuvonantajien valinnassa avustaminen
 • Mahdollisen lead-managerin ja muiden myyntisyndikaatin jäsenten valinnassa avustaminen
 • Listalleottoesitteen valmistelun tukeminen
 • Transaktion rakenteeseen ja hinnoitteluun liittyvä neuvonanto
 • Neuvonanto dual-track-prosessissa

Neuvonanto dual-track-prosesseissa

Yksinkertaistettuna dual-track-prosessi tarkoittaa, että omistajat valmistelevat samaan aikaan sekä yrityksen mahdollista listautumista että myyntiä. Oikein johdettuna ja toimeenpantuna dual-track-prosessi voi tarjota omistajille paremmat exit-mahdollisuudet ja korkeamman valuaation kuin tilanne, jossa yritys valmistelee ainoastaan listautumista tai yritysostoa. Koska molemmat prosessit ovat käynnissä samanaikaisesti, omistajat säilyttävät mahdollisuuden valita kumpi tahansa exit-vaihtoehto vielä myöhäisessäkin vaiheessa prosessia.

Toisaalta dual-track-prosessilla on myös heikkoutensa, sillä listautumisen valmistelu vaatii johdolta paljon aikaa ja huomiota. Myös yrityksen myynnin hallinta vaatii merkittävää panostusta ajankäyttöön ja resurssienhallintaan. Ottaen huomioon molempien prosessien aikaavievän luonteen, sekä listautumisen että myyntiprosessin samanaikainen valmistelu vähentää yritysjohdon päivittäisen liiketoiminnan johtamiseen käytössä olevaa aikaa. Tästä johtuen yrityksen normaali liiketoiminta saattaa kärsiä, mikä puolestaan voi merkittävästi heikentää listautumisen, yrityskaupan tai molempien onnistumismahdollisuuksia. Lisäksi kilpailevat prioriteetit voivat johtaa epäoptimaaliseen lopputulokseen, mikäli listautumis- ja myyntiprosessin ajoituskysymyksiä ei huolellisesti yhteensoviteta.

Sisu Partners toimii riippumattomana neuvonantajana yritykselle tai sen omistajille dual-track-prosessissa. Sisu auttaa saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen tarjoamalla objektiivista neuvonantoa ja asiantuntevaa toteutusta.

Muut palvelumme

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Autamme asiakkaitamme identifioimaan ja toteuttamaan strategisia vaihtoehtoja, jotka nostavat yrityksen arvoa.

+ Lue lisää

Velkaneuvonanto ja rahoituksen uudelleenjärjestely

Autamme haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia yrityksiä identifioimaan ja arvioimaan rahoituksen uudelleenjärjestelyn vaihtoehtoja sekä lopulta toteuttamaan valittua strategiaa.

+ Lue lisää