Edita Group myy tytäryhtiönsä Edita Priman pohjoismaiselle PostNord Strålforsille

Edita Group Oyj myy tytäryhtiönsä Edita Prima Oy:n pohjoismaiselle viestintäratkaisujen tarjoajalle PostNord Strålforsille. Edita Prima on erikoistunut yritysten ja organisaatioiden asiakasviestinnän palveluihin. Edita Group Oyj:n ja PostNord Strålfors Oy:n välinen kauppakirja on allekirjoitettu 9.6.2023. Edita Priman ja PostNord Strålforsin tarjoamat täydentävät toisiaan ja kaupassa odotetaan syntyvän selkeitä synergiaetuja. Yrityskauppa on ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle.