Sisu Partners antoi Fairness Opinion -lausunnon Avidlyn julkisessa ostotarjouksessa

Adelis Equity ja Avidly tiedottivat 12.7.2022 allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen, jonka mukaan tarjouksentekijä sitoutui tekemään vapaaehtoisen, Avidlyn hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Avidlyn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja erityisistä oikeuksista, jotka eivät ole Avidlyn tai minkään sen tytäryhtiön hallussa.

Ostotarjousta koskeva tarjousasiakirja on saatavilla 25.7.2022 alkaen internetissä suomeksi osoitteessa https://investors.avidlyagency.com/adelis ja englanniksi osoitteessa https://investors.avidlyagency.com/en/adelis/.

Avidlyn osakkeenomistajille tarjottava vastike on 5,50 euroa käteisenä jokaista Avidlyn liikkeeseen laskettua ja ulkona olevaa osaketta kohden. Tarjottava vastike jokaisesta tietyille Avidlyn johtoryhmän jäsenille sen osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän nojalla annetusta liikkeeseen lasketusta ja ulkona olevasta erityisestä oikeudesta on 5,49 euroa käteisenä jokaista erityistä oikeutta kohden.