Taaleri on ostanut pääomarahastoyhtiönsä vähemmistöosuuden

Taaleri Oyj on ostanut tytäryhtiönsä Taaleri Pääomarahastot Oy:n 25 prosentin vähemmistöosuuden 12 miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppahinnan perustana on ulkopuolinen arvonmääritys. Sisu Partners Oy on antanut Taaleri Oyj:n hallitukselle positiivisen asiantuntijalausunnon (fairness opinion) koskien kauppahintaa. Kaupan jälkeen Taaleri Oyj omistaa 100 prosenttia Taaleri Pääomarahastot Oy:stä.

Lue lisää Taalerin kotisivuilta.