Yrityskaupat ja -järjestelyt

Sisu Partners auttaa asiakkaitaan identifioimaan ja toteuttamaan strategisia vaihtoehtoja, jotka nostavat yrityksen arvoa.

M&A-image-FI

Neuvomme asiakkaitamme kaikissa myynti- ja ostoprosessiin liittyvissä kysymyksissä, oli kysessä sitten täysin kotimainen yrityskauppa tai kansainvälinen yritysjärjestely, pieni tai suuri transaktio tai kompleksi, luovuutta vaativa monimutkainen transaktio.

Sisulla on laaja kokemus potentiaalisten ostajien ja myyjien neuvonannosta useissa eri tilanteissa:

  • M&A-strategian laatiminen ja kehittäminen
  • Luovien ja tavallisuudesta poikkeavien ratkaisujen löytäminen
  • Potentiaalisten ostokohteiden tai sijoittajien kartoittaminen sekä yhteydenotto ja keskustelujen aloittaminen
  • Arvonmääritys ja arvon argumentointi vastapuolelle
  • Yritysjärjestelyn strukturointi ja neuvottelut
  • Transaktion rahoituksen järjestäminen

Jokainen asiakas ja jokainen M&A-transaktio on uniikki. Meillä on kokemusta ja osaamista myös monimutkaisista ja haastavavista toimeksiannoista. Oli kyseessä sitten julkinen ostotarjous, vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevan yrityksen myyntiprosessi tai kansainvälinen yrityskauppa, olemme valmiita ottamaan haasteen vastaan.

Sisun tiimi koostuu eräistä Suomen kokeneimmista M&A-ammattilaisista. Laajan kokemuksemme avulla autamme asiakkaitamme onnistumaan kaikissa yritysjärjestelyihin liittyvissä tilanteissa:

Palvelumme myyntiprosessissa

Sisu neuvoo asiakkaita, jotka pohtivat niin yksittäisen liiketoiminnan, omaisuuserien kuin kokonaisen yhtiönkin myymistä. Arvioimme ja suosittelemme taloudellisia ja strategisia vaihtoehtoja. Palvelumme sisältävät esimerkiksi tilanteeseen soveltuvan myyntiprosessin suunnittelun, neuvonannon yksityiskohtaisissa yrityksen arvoon liittyvissä kysymyksissä sekä myyntimateriaalin (information memorandum) ja muun prosessin kannalta oleellisen materiaalin valmistelun. Kartoitamme potentiaaliset ostajaehdokkaat ja lähestymme heitä yhdessä sovitulla tavalla luottamuksellisesti sekä autamme asiakastamme neuvotteluissa aina kaupan toteutumiseen asti.

Laajaa kokemusta ja riippumattomuutta hyödyntäen olemme olleet taloudellisina neuvonantajina useissa onnistuneissa myyntiprosesseissa. Toimimme sekä julkisesti noteerattujen että yksityisomistuksessa olevien yritysten tai heidän omistajiensa neuvonantajina, autamme neuvotteluissa ja annamme riippumattoman ja objektiivisen mielipiteen saaduista tarjouksista.

Kansainvälinen kattavuus Advior International -verkoston avulla

Sisu Partners on Advior Internationalin suomalainen jäsen. Advior International on globaali johtavista corporate finance -yrityksistä koostuva verkosto, jonka kansainvälinen toimialaosaaminen ja kontaktit täydentävät palveluitamme Suomen rajat ylittävissä transaktioissa. Advior auttaa yritysmyyntitilanteissa kartoittamaan potentiaalisia strategisia ostajia tai sijoittajia. Verkosto auttaa myös lähestymään heitä asiaankuuluvalla, kyseisen maan käytännöt ja lainsäädännön huomioon ottavalla tavalla, mikä mahdollistaa onnistuneet neuvottelut ostajakandidaatin kanssa.

Sisu on myös kehittänyt ”sarjamyyjän” neuvonantopalvelun. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka haluavat muokata liiketoimintaportfoliotaan useilla peräkkäisillä liiketoimintojen tai yhtiöiden myynnillä.

”Meille jokainen asiakas ja yritysjärjestely on ainutlaatuinen.”

Palvelumme ostoprosessissa

Sisu auttaa asiakkaitaan myös yritysten ja liiketoimintojen ostoprosesseissa. Tyypillisessä ostoprosessissa Sisu arvioi potentiaalisia ostokohteita, suorittaa kohteiden arvonmäärityksen ja tutkii ja antaa ehdotuksensa taloudellisista ja strategisista vaihtoehdoista. Tämän lisäksi autamme järjestelyn ajoitukseen, rakenteeseen ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä, koordinoimme due diligence -prosessia sekä olemme asiakkaamme mukana neuvotteluissa aina kaupan toteutumiseen asti.

Olemme olleet neuvonantajina lukuisissa onnistuneissa ostoprosesseissa. Pystymme auttamaan potentiaalista ostajaa löytämään houkuttelevia kohteita myös Advior International -verkoston kautta. Advior on kansainvälinen johtavista corporate finance -yrityksistä koostuva verkosto, joka auttaa asiakastamme identifioimaan potentiaalisia kansainvälisiä ostokohteita ja lähestymään ostettavan yrityksen omistajia asiaankuuluvalla, kyseisen maan käytännöt ja lainsäädännön huomioon ottavalla tavalla, mikä mahdollistaa yritysostoon johtavat onnistuneet neuvottelut.

Sisu on myös kehittänyt ”sarjaostajapalvelun” asiakkaille, jotka haluavat kasvaa merkittävästi useilla peräkkäisillä yritysostoilla. Palvelu soveltuu erityisen hyvin nopeasti konsolidoituville aloille ja tilanteisiin, joissa yritys pyrkii ostamaan useita pienehköjä kohteita peräkkäin verrattain nopeassa aikataulussa. Palvelumme mahdollistaa joustavan ja kustannustehokkaan ostokohteiden kartoittamisen ja yrityskauppojen solmimisen.

Julkisiin ostotarjouksiin liittyvä neuvonanto

Sisun tiimillä on kattava kokemus julkisista ostotarjouksista sekä myynti- että ostopuolelta. Sisun partnerit ovat olleet mukana järjestelemässä eräitä suurimpia Suomessa tapahtuneita yrityskauppoja.

Partnereidemme riippumattomuudesta ja kokemuksesta johtuen Sisu pystyy tarjoamaan ensiluokkaisen ja perusteellisen sekä tarkkaan harkitun ja puolueettoman kolmannen osapuolen näkemyksen transaktioihin. Sisun taloudellisen neuvonantajan lausunnot (fairness opinion) antavat objektiivisen näkökulman, jota vastaan yrityksen hallitus, johto, omistajat ja muut sidosryhmät pystyvät arvioimaan yritykselle annettuja ehdotuksia ja etenemisvaihtoehtoja.

Tarjoamme myös neuvonantoa, jolla voidaan ehkäistä tai vastata vihamielisiin ostotarjouksiin tai aktivistikampanjoihin huomioiden yhtiön hallituksen vastuukysymykset ja toimintavelvollisuuden.

Sisun partneri Juha Karttunen on Arvopaperimarkkinayhdistyksen alaisen Ostotarjouslautakunnan jäsen. Ostotarjouslautakunta antaa ratkaisusuosituksia ja kannanottoja yritysjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä.

Muut palvelumme

Oman ja vieraan pääomanehtoinen rahoitus

Tarjoamme neuvonantoa sijoittajille, lainanottajille ja lainanantajille strukturointiin ja pääoman hankkimiseen liittyvissä kysymyksissä useissa erityyppisissä tilanteissa.

+ Lue lisää

Velkaneuvonanto ja rahoituksen uudelleenjärjestely

Autamme haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia yrityksiä identifioimaan ja arvioimaan rahoituksen uudelleenjärjestelyn vaihtoehtoja sekä lopulta toteuttamaan valittua strategiaa.

+ Lue lisää